Nätverk och vänorter
Vänersborg har idag vänortssamarbete med flera orter i norden och övriga europa.
Tysklands flagga
Tyskland - Lichlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gammal korsvirkesstad med anor sedan år 790. De gamla korsvirkeshusen, varav en del är från 1400-talet, är nästan alla helt renoverade. I Lich finns också ett slott med en furstinna bördig från Sverige. Staden med 14 000 invånare ligger i närheten av den större staden Giessen, med bara 7 mil till Frankfurt. 
Husbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ligger i Sydslesvig strax söder om dansk/tyska gränsen.
Danmarks flagga
Danmark - Herninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en relativt ung stad, som fick sina stadsrättigheter 1913 och är idag den största kommunen i kedjan. Herning ligger på Jylland i Ringköbings amt och är ett handels- och industrisamhälle med betydande textilindustri. Herning har ett av nordeuropas största utställnings- och mässområde "Herning Hallarna" och en kongressbyggnad i centrum. Herning har haft vänortsförbindelser med Vänersborg sen krigsslutet.
Finlands flagga
Finland - Kangasalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kangasala ligger endast några kilometer från Tammerfors där sjöarna Roine, Vesijärvi och Längelmevesi möts. Kangasala bygden är berömd för sin naturskönhet och har fått smeknamnet "Sommardagens socken". Tidigare arbetade de flesta med jord- och skogsbruk. Idag domineras sysselsättningen av industri- och servicenäring.
Ålands flagga
Ålands landskommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 15 åländska kommuner (utom huvudstaden Mariehamn) har slagit sig samman och ingår som en enhet i Vänersborgs vänortskedja. Turism och sjöfart är betydelsefulla delar i de femton landskommunernas näringsliv vid sidan om lantbruk och fiske. Åland har självstyrelse och ett eget parlament (landsting).
Färöarnas flagga
Färöarna - Eidilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ligger på ön Eysturoy vid foten av Färöarnas högsta fjäll Slättartindur. i kommunen bor knappt 1000 personer som har sin huvudsakliga inkomst från fiskenäringen. Hamnen i Eidi blev utbyggd så sent som 1981.
Grönlands flagga
Grönland - Aarsuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är beläget på Grönlands sydvästkust. I Aarsukbygden bor närmare 500 människor som till största delen livnär sig på fåravel och fiske. Namnet Aarsuk betyder "älskad plats". I närheten ligger Grönnedal som är ett danskt flottcetrum och har flygförbindelser med Köpenhamn.
Islands flagga
Island - Siglufjördurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en av Islands nordligast belägna städer och fick sina stadsrättigheter 1819. Siglufjördur var under sin blomstringstid i början av 1900-talet centralpunkten för sillfisket med en stor fiskehamn längst inne i fjorden omgiven av höga fjällväggar. Fisket dominerar fortfarande näringslivet och sysselsätter flertalet av kommunens invånare.
Norges flagga
Norge - Holmestrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har varit Vänersborgs vänort sedan krigsslutet. Stadsrättigheterna fick Holmestrand 1752. Kommunen ligger naturskönt på västra sidan om Oslofjorden i Vestfolds fylke. Den största industrin är A/B Nordiska Aluminium.
Estlands flagga
Estland - Räpinalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Anders Fridén
Internationell samordnare

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 93

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
anders.friden@vanersborg.se


Internationell samordnare
Jessica Vacklid

Telefon
72 23 98

E-post:
jessica.vacklid@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se