Hoppa till innehåll

Kommunkansliet

Kommunkansliet har den övergripande uppgiften att biträda kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, kommunalråden samt kommundirektören med ärendehantering.

Kommunkansliet har funktionsansvar för registrering, postöppning, ärendehantering, expediering, arkivföring i kommunarkiv, förtroendemannaregister och arvodesrapportering.

Kommunkansliet ansvarar också för att ge juridisk rådgivning till förtroendevalda och förvaltningarna.

Juridisk rådgivning

Kommunjuristen ger i kommunrättsliga frågor beslutsstöd åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, valnämnd och övriga kommunala organ och förvaltningar. Kommunjuristen handlägger också frågor om Personuppgiftslagen och försäkringsfrågor.
Läs mer om juridisk rådgivning

Valnämndens kansli

Kansliet är också valnämndens kansli och biträder nämnden vid allmänna val med praktisk planering.

Arkiv

Kommunarkivarien ger stöd och service till övriga förvaltningar i arkivfrågor.
Läs mer om arkivet

Konsument

Hos konsumentkontoret arbetar det en konsumentvägledare och två budget- och skuldrådgivare. De arbetar gentemot ett politiskt konsumentutskott. Konsumentvägledaren ger råd kring konsumentrelaterade frågor.
Budget- och skuldrådgivarna ger råd kring privatekonomiska frågor. De arbetar mycket utåtriktat med förebyggande information till skolor med flera.  
Läs mer om konsument

Överförmyndare

Uppgiften är att hjälpa överförmyndarnämnden att handlägga ärenden om förmyndarskap, god man och förvaltare.
Läs mer om överförmyndare

KONTAKT

Kanslichef:  
Katrin Siverby

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:  
0521-72 10 59

Telefon kansli:
0521-72 23 90

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
katrin.siverby@vanersborg.se  

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se