Hoppa till innehåll

Nämnder - politisk organisation

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Varje nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i  kommunfullmäktige.

Vad gör en nämnd?


En nämnd ska se till att arbetet som görs inom området sköts enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ser också till att kommunfullmäktiges beslut följs ute i organisationen. Nämndsammanträden är inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.
Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö och hälsoskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsnämnd Revisorer Valberedning Kunskapsförbundet Väst Norra Älsvborgs räddningstjänstförbund Fyrbodals kommunalförbund Demokratiberedning Bild på organisationsschema

Förteckning över förtroendeuppdrag

För komplett lista över nämnder, styrelser, rådgivande organ och förtroendeuppdrag klicka på "Alla förtroendeuppdrag" i vänstermenyn.

Sök politiker

Här nedan kan du söka efter politiker som är aktiva eller som tidigare varit aktiva i Vänersborgs kommun.
För att söka politiker i en viss nämnd, klicka på nämnden i vänstermenyn.

Ändring av kontaktuppgifter

Om du som politiker vill ändra dina uppgifter, kontakta victoria.almen@vanersborg.se
på kommunkansliet.