Hoppa till innehåll

Avgifter och taxor

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg (Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)

Uppleva & göra

Biblioteksavgifter
Musikskolans frivilliga musikundervisning

Bygga, bo & miljö

Brandskydd och sotning
Sopor och avfall
Tomtkö - villatomter
Vatten och avloppsavgift

Omsorg & hjälp

Äldre- och handikappomsorg
Hemvårdsavgift, Hemsjukvård, Korttidsboende/Avlastning,
Trygghetslarm, Matdistribution, Kostavgift

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning, föräldrautbildning före adoptionsansökan, barn som vårdas i annat hem

Kommun & politik

Betala dina fakturor med Autogiro/E-faktura

Fler taxor och avgifter

Lediga villatomter

      Gå med i tomtkönFör att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Genom den får du ständigt information om nysläppta tomter och har möjlighet att reservera en tomt. Att gå med i tomtkön kostar för närvarande 1 000 kronor och därefter 300 kronor per kalenderår      

Lediga villatomter

      Gå med i tomtkönFör att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Genom den får du ständigt information om nysläppta tomter och har möjlighet att reservera en tomt. Att gå med i tomtkön kostar för närvarande 1 000 kronor och därefter 300 kronor per kalenderår      

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se