Hoppa till innehåll

Avgifter och taxor

Ekonomi

Betala med Autogiro/E-faktura

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg
Maxtaxa (förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)
Musikskolans frivilliga musikundervisning

Bygga, bo & miljö

Sopor och avfall
Sophämtning, grovsopor, trädgårdsavfall, latrintaxa, slamsugning, återvinning

Sotning

Vatten och avloppsavgift

Omsorg & hjälp

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning, föräldrautbildning före adoptionsansökan, barn som vårdas i annat hem

Äldre- och handikappomsorg
Hemtjänstavgift, Hemsjukvård, Korttidsboende/Avlastning,
Trygghetslarm, Matdistribution, Kostavgift

Övriga

Fler taxor och avgifter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se