Möten och protokoll

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. I vänsterspalten på sidan finns länkar till handlingar och protokoll för varje möte.

2015

Sammanträdesplan för 2015

Här kan man ladda ner sammanträdestiderna som en pdf-fil:

Flödeschema

Från Stoppdag till Kommunfullmäktige

Våren 2015PDF (pdf, 49 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se