Hoppa till innehåll

Sammanträdestider

 Flödeschema

Från Ärendegenomgång till Kommunfullmäktige

Reviderat flödesschema våren 2018

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se