Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-02-05

41 Mkr plus för Vänersborg

Det preliminära bokslutsresultatet för 2015 uppgår till + 41 Mkr, vilket är 35 Mkr bättre än budget och 21 Mkr bättre än året innan. I överskottet ingår 16 Mkr avseende tillfälligt återbetalda premier från AFA försäkring.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin är nöjd med det preliminära bokslutsresultatet.

- Kommunens totala resultat är bra med hänsyn till beslutad budget och med tanke på att vi har ekonomiska underskott i omsorger för äldre- och funktionshindrade. Vi har även klarat av flyktingsituationen på ett bra sätt med hänsyn till de extraordinära utmaningar vi ställdes inför under året.

Under 2015 investerade kommunen för 211 Mkr. Av dessa avser 105 Mkr fastighetsinvesteringar och 83 Mkr gator, vägar vatten- och avlopp. De största enskilda investeringarna avser ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet, 57 Mkr, samt utbyggnad av vatten och avlopp efter vänerkusten, 44 Mkr.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se