Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är offentligt endast under ärenden nr.  1. Närmare information om vad som gäller för deltagandet i sammanträdet framgår av "Tillämpningsanvisningar för öppna sammanträden",länk till annan webbplats
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22, § 120

Kallelse

Kallelse till nästa sammanträde publiceras på hemsidan en vecka innan sammanträdet. 

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2018

 

2017

2016

Presentationer

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 11 99

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

MER information

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder som regel en gång i månaden.  Sammanträdena är öppna för allmänheten i del av sammanträde som avser information men skall inte gälla vid verksamhetsbesök.