Vänersborgs kommuns logotyp

Vänersborgs sköld upprättades på drottning Kristinas tid i mitten av 1600-talet.
Det är ett heraldiskt vapen som är definierat med ord.

Så här beskrivs vapnet:

"I blått fält en bojort av guld med beslagna segel på en av en vågskura bildad stam av silver. Bojorten har en naturfärgad svensk flagga på masttoppen och en i aktern." Bojort var den typ av båt som användes under Vänersborgs storhetstid som hamnstad. Ihop med texten "Vänersborgs kommun" utgör detta vår logotyp.

Vänersborgs kommuns logtoyper

Vänsterställd logo i färg Vänersborgs kommun
Vänsterställd logo i färg i eps-format
Vänsterställd logo i färg i wmf-format
Centrerad logotyp i färg Vänersborgs kommun
Vänsterställd logo i svart Vänersborgs kommun
Centrerad logo i svart Vänersborgs kommun

Logotyp i eps-format (trycksaker)


Klicka på länken, välj "spara den här filen på disk", ändra filnamnet så att det slutar med .eps, tryck på Spara, ange en plats på din hårddisk.

Logotyp i wm-format (Word och Powerpoint)


Klicka på länken, välj "Arkiv", "Spara som", ange en plats på din hårddisk, klicka på "Spara". Därefter går du in i Word eller Powerpoint och väljer "Infoga", klicka på "Bildobjekt", välj "Från fil".

KONTAKT

Informationssekreterare
Thomas Fridén

Telefon:
0521-72 11 12

E-post:
thomas.friden@vanersborg.se

 

Kommunikatör
Vivian Komstadius

Telefon:
0521-72 24 03

E-post:
vivian.komstadius@vanersborg.se

 

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se