Hoppa till innehåll

Vård- och omsorgscollege

Arbetsliv och utbildning

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetslivet och utbildningar inom vård- och omsorg, som sker på nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att gemensamt hitta sätt att trygga kommande kompetensförsörjningsbehov och arbeta för att både arbete och utbildning inom vård- och omsorg upplevs vara attraktiva.

Några konkreta områden som är viktiga att samverka kring inom VO-College är exempelvis yrkesutbildningens struktur och innehåll, det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och lärandet i arbetet (LIA), handledarutbildning, språkombudsutbildning, validering och kompetensutveckling för redan anställda.

På regional nivå blev Vård- och omsorgscollege i Fyrbodal certifierade i november 2015. Bengtsfors Kommun, Melleruds Kommun, Kunskapsförbundet Väst, Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun bildade den 27 oktober 2016 en lokal styrgrupp och har påbörjat arbetet för att bli ett certifierat lokalt college.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se