Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-13

Flera nya etableringar på Trestad center

Maria Wagerland och Ann Nordquist

Intresset för att etablera sin verksamhet på Trestad center har ökat kraftigt det senaste året, vilket glädjer Maria Wagerland och Ann Nordquist. Den senaste tiden har sex kontrakt skrivits med företag som vill etablera sig i området.

– Att Varner valt att placera sitt Europa-lager här, har blivit ett bevis för områdets strategiska läge, och dragit till sig intresset även från andra företag, vilket förstås är fantastiskt roligt, säger Ann Nordqvist, näringslivsutvecklare.
 
Nu finns det endast ett fåtal kommunägda tomter kvar på området, och flera verksamheter har visat sitt intresse även för dessa.
– Det är glädjande att vi uppfattas som en attraktiv kommun att etablera sin verksamhet i! Nu behöver vi planera för att skapa fler verksamhetstomter på Trestad center för att möta företagens intresse även framöver, menar mark- och exploateringsingenjör Maria Wagerland.
 
Följande nya företag kommer att etablera sig på Trestad center:

  • Två tomter på sammanlagt drygt 70.000 kvm vill Centralen ta i anspråk för att kunna flytta sin verksamhet från Trollhättan till Trestad center.
  • AB No 1 som idag verkar i Uddevalla, planerar att etablera verksamhet på tre tomter för produktion och lager.
  • Kontrakt har också skrivits med Fastighetsaktiebolag Tornstaden som ska utveckla en logistikfastighet för uthyrning.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret