Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-03-16

Nya spelregler för stadskärnan

Tomas Kruth från fastighetsägarna

Nya spelregler för stadskärnan var ämnet för dagens FrukostForum där närmare 130 personer deltog. Talare var stadsutvecklarexpert Tomas Kruth från Fastighetsägarna.

Spelplanen för stadskärnan har de senaste åren ritats om kraftigt. Det innebär en rad utmaningar i utvecklingen av framtidens stadsbild.
- Vi tänker ofta att det var lite bättre förr och det är inte helt ovanligt att vi agerar utifrån daterade förutsättningar, säger Tomas Kruth.

Viktigt att våga agera

Tomas drar paralleller till den handel som skedde i stadskärnorna för tjugo år sedan och menar att vi måste våga agera utifrån den verklighet som råder idag.

- Handeln i stadskärnan har minskat, samtidigt som besöksnäringen ökat vilket gör att stadskärnan ändå omsätter mer. Därför måste vi fundera ordentligt på vilket utbud vi vill ha, fortsätter Tomas.

Han menar att när en butik stänger igen är det nödvändigtvis inte så att det är en ny butik som ska in, utan kanske ett företag kopplat till besöksnäringen? En viktig nyckel för att lyckas är också att faktiskt våga agera.

- Passivitet tror jag är stadens största fiende. När vi avvaktar och väntar, då är vi illa ute.

Tydlig vision är A och O

För att utveckla en stadskärna som är attraktiv och trygg alla tider på dygnet är visionen en grundförutsättning.

- När vi börjar med den här typen av processer måste vi lägga mycket kraft kring visionen. Det handlar om att hitta en tydlig, visuell vision och bryta ner den i delmål och handlingsplan.

Som exempel visar han hur organisationer och företag i Borås gått samman och skapat visionen ”Drömmen om Borås”. På ett visuellt sätt har man där fokuserat på ett antal olika platser i staden under temat platser vi drömmer om.

Borås är en av de platser som arbetat fram en tydlig vision för stadskärnan

Borås är en av de platser som arbetat fram en tydlig vision för stadskärnan. Här är Stora Brogatan som i visionsarbetet ”Drömmen om Borås” kallas entrén till Borås.

Avslutande dialogmöte

Efter frukostmötet samlades representanter från Forum Vänersborg, Fastighetsägarna, föreningslivet och kommunen för att diskutera hur Vänersborg kan enas kring centrumfrågan och hur vi kan ta tillvara på Tomas erfarenhet och kunskaper.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se