Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-22

Företagsklimatet går uppåt

För fjärde året i rad förbättrar Vänersborgs kommun resultatet när Svenskt näringsliv presenterar sin enkätundersökning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

I poäng räknat når kommunen resultatet 3,12. Därmed fortsätter den uppåtgående kurvan från 2012, då kommunen noterades för 2,81. Årets resultat är det näst bästa hittills för Vänersborg sedan första mätningen år 2002. Vilken placering Vänersborgs kommun hamnar på i relation till de andra kommunerna vet vi först i september då Svenskt näringsliv släpper sin ranking.

- Jättekul! Det här resultatet bekräftar vad vi hört när vi är ute bland företagen. Vänersborg ligger fortfarande lågt men det tar tid att förändra attityder. Vi är en bra bit på väg, säger kommundirektör Ove Thörnkvist.

Exempel på områden som Vänersborgs kommun höjts inom är kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens information till företagen och dialogen med företagen (där Vänersborg ligger strax över genomsnittet i Sverige).

Långsiktigt arbete för bra företagsklimat
Sedan 2014 pågår ett långsiktigt arbete för bra företagsklimat i Vänersborgs kommun som kallas ”Förenkla helt enkelt”. Satsningar som gjorts är t.ex. utbildningen Klarspråk där tjänstemännen fått tips om hur byråkratiska texter kan göras mer lättillgängliga och Det goda värdskapet som syftar till ett bättre bemötande. Utvecklingsinsatser har även gjorts kring kommunens interna samarbeten i syfte att snabba upp processerna.

- En process som snabbats upp är handläggningstiderna för våra bygglovsärenden. Under det senaste kvartalet har vi snittat på knappt 19 dagar, fortsätter Ove Thörnkvist.

Företagslotsar är ett koncept som Vänersborg arbetar vidare med. Under 2017 kommer 50 tjänstemän (som möter företag i sitt arbete) att bli diplomerade lotsar.

Förutsättningar för bra dialog

Bra dialog ger förutsättningar för ett gott företagsklimat. Genom att träffa företagare ökar förståelsen mellan kommun och näringsliv.

- Vi har arbetat aktivt med att utveckla och förädla kontaktytorna som vi har med företagen. Utifrån företagens önskemål har vi exempelvis startat en Facebookkanal med särskilt fokus på näringslivsfrågor. Vi träffar regelbundet företagarföreningarna i olika mötesformer och genomför kontinuerliga företagsbesök, säger Ove Thörnkvist.

Kommunens frukostmöten för näringslivet (Frukostforum) har också utvecklats på ett positivt sätt det senaste året. Besökarantalet har nästintill fördubblats.

- Just nu snittar vi på cirka 80 deltagare vid våra frukostmöten, och nätverket som byggts upp har blivit väldigt värdefullt, säger Ove Thörnkvist.

Högt i flera mätningar
Förutom Svenskt näringslivs ranking mäts kommunens företagsklimat bl.a. i den årliga servicemätningen INSIKT som görs av SKL. När 2016 års resultat presenterades i början av året uppgick Vänersborgs NKI för företag till 75. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

- Det är förstås oerhört glädjande att se att vårt arbete ger resultat. Nu gäller det att fortsätta det långsiktiga arbetet som vi påbörjat, säger Ove Thörnkvist.

Presskontakt:
Ove Thörnkvist, Kommundirektör Vänersborgs kommun
0521-72 23 80
ove.thörnkvist@vanersborg.se

Mer information:
Karolin Olsson, Näringslivsutvecklare
0521-72 13 63
karolin.olsson@vanersborg.se

Läs hela enkätundersökningen på www.foretagsklimat.se/vanersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se