Hoppa till innehåll

Elektronisk fakturering

Vänersborgs kommun bearbetar alla fakturor elektroniskt vilket ger ett effektivare fakturaflöde från granskning till attest, men även miljön får positiva effekter vid elektronisk fakturahantering. E-faktura innebär även fördelar för dig som leverantör då det är billigare att skicka än en pappersfaktura samt innebär kortare handledningstid och därmed snabbare betalning.

Som leverantör kan du skicka fakturor elektroniskt till Vänersborgs kommun på följande sätt:

Vänersborgs kommun tar emot fakturor via vår VAN-tjänst. Vänersborgs kommun tar emot e-faktura i svefaktura format. För att underlätta för leverantörer att skicka elektroniska fakturor har kommunen inlett ett samarbete med Inexchange AB, Inexchanges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen har även möjlighet att ta emot elektroniska fakturor som går via Pagero.

Ett annat alternativ är att använda nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Vänersborgs kommun PEPPOL-ID är 0007:2120001538 eller 0088:7340010900000. De format som Vänersborgs kommun kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 eller Svefaktura 1.0.

För de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor har kommunen dessutom en webbaserad gratistjänst. Skicka elektronisk faktura till Vänersborgs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att alla fakturor ska kunna behandlas elektroniskt skannas pappersfakturor till 1 april 2019, därefter måste alla leverantörer skicka e-fakturor till Vänersborgs kommun. Detta eftersom riksdagen antagit en ny lag om ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) E-fakturorna måste följa ovanstående standard vilket innebär att Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor
inte uppfyller kraven.