Hoppa till innehåll

Jobba hos oss

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Vänersborgs kommun?

Vår vision är att vara kända för nytänkande, effektivitet och god service, där kommuninvånarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Alla anställda ska ha samma möjlighet att utveckla sig och ha inflytande i verksamheten. I det arbetet är du en viktig resurs för att vi ska kunna utvecklas och leva upp till vår vision. 

Vänersborgs kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 2 900 anställda vilket innebär att vi kan erbjuda arbete inom flera olika kompetensområden. Här har du stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Som exempel kan nämnas socialförvaltningens Hel/Del projekt som innebär att alla anställda inom förvaltningen ska erbjudas heltidstjänster. Kommunen har även ett ledarförsörjningsprogram med syfte att hitta morgondagens ledare inom den egna organisationen.

Vänersborgs kommun satsar aktivt på hälsa och friskvård. Ett led i detta är att alla arbetsplatser har en hälsoinspiratör eller ett personalklubbsombud som engagerar och inspirerar. Som anställd har du tillgång till ett rikt utbud av förmåner och aktiviteter genom kommunens personalklubb. 

Vänersborg är belägen vid Vänerns sydspets och har ca 37 000 invånare. Här finns möjlighet att ta sig ett dopp i centrum på lunchrasten, ta sig ner till Göteborg på 50 minuter, nå västkustens salta dopp på 20 minuter eller flyga till huvudstaden på knappa timmen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se