Hoppa till innehåll

Holmängens verksamhetsområde

Flygbild Holmängen
Vänersborgs kommun erbjuder ett nytt verksamhetsområde på Holmängen, mellan järnvägen och Östra vägen.

Här finns 15 tomter för småindustri, handel (ej livsmedel) och kontor. Arealen på tomterna varierar mellan ca 2 100 kvm upp till ca 9 300 kvm.

Plankarta och planbestämmelser Holmängen, verksamheter (, 1 MB)

Plankarta Holmängen, verksamheter (, 433 kB)

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

Ann-Sofi Dalbert (föräldraled.)
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29