Hoppa till innehåll

Kristeam, krishantering

Vänersborgs kommun ska ha en god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller någon annan extraordinär händelse. Här finns information om hur kommunen jobbar för att vara så förberedd som möjligt inför en krissituation och kommunens krisorganisation.

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor, men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, hälsa eller människors frihet. Det kan handla om att väldigt många drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek eller elavbrott kan vara exempel på extraordinära händelser. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.


KONTAKT

Säkerhetssamordnare
Nina Ström

Telefon:
0521 72 14 52

E-post:
nina.strom@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Caroline Arvaker

Telefon:
0521 72 11 63

E-post:
caroline.arvaker@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29