Hoppa till innehåll

Kvinnojour

Om du som kvinna blir utsatt för våld och övergrepp i nära relation finns hjälp att få via Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta kvinnor.

Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 i akuta lägen

Polisen 114 14

Socialjouren (kvällar/helger) 0522- 69 74 44. Kan också nås via 114 14

Individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp 0521-72 17 26,       0521-72 17 73, 0521-72 26 60

Kontaktperson för Enheten för våld i nära relationer 0520-49 50 70 (kontor)

Kvinnojouren Duvan (kvällar och helger) 0520-398 70

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Samtalsrådgivning för våldsutsatta, Trollhättan 0520-398 70

Samtalsmottagning för våldsutövare, Trollhättan 0520-49 58 58

Sjukvårdsrådgivningen 0771-117 117

Terrafem (telefonjour på flera språk) 020-52 10 10

HBTQ-jourernas riksförbund, RFSL 08-501 62 900


KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg          

Besöksadress: 
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj, barn och ungdom

0521-72 17 73                 0521-72 17 26                  0521-72 26 60 

Telefontid: 8.30-9.30

Receptionen                     0521-72 14 36

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

MER information