Hoppa till innehåll

Uppsökande verksamhet, hembesök, ombud

En av kommunens viktiga uppgifter är att upplysa och informera kommuninvånarna om socialtjänstens verksamhet.

Vänersborgs kommuns äldreomsorg inbjuder årligen alla som fyller 80 år personligen till en informationsträff om Vänersborgs kommuns arbete med förebyggande insatser, frivilligarbete och annat stöd kommunen kan erbjuda äldre.
 
Information ges om:

  • Förebyggande insatser, med tips om hur man kan undvika fall, råd om kost, motion och annat
  • Träffpunkter i kommunen
  • Frivilligverksamhet
  • Anhörig-/närståendestöd
  • Biståndsinsatser
  • Färdtjänst

De som inte har möjlighet att närvara vid informationstillfället tas en personlig kontakt, via brev eller telefon, av en biståndshandläggare för ev. ett hembesök om personen så önskar. Kommunens erbjudande är frivilligt.

 

KONTAKT

BISTÅNDSENHET
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Informationstelefon äldreomsorg
Telefontid kl 13.00-14.00
Tnf: 0521- 72 10 00 vxl

MER information