Hoppa till innehåll

Vilket stöd kan du få?

Stöd i hemmet

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, t ex:

Måltider/ Matdistribution
Städning
Tvätt
Inköp
Trygghetslarm
Promenad
Avlösning för anhörig
Personlig omvårdnad

Dagverksamhet

Dagverksamheten är anpassad för dig som har nedsatt fysisk, och /eller psykisk hälsa och som av egen kraft inte kan ta dig ut i samhället och naturligt uppsöka andra träffpunkter.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse på särskilt boende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller som mobilisering/återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

Bostad i särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. De särskilda boendena är utformade som servicehus eller gruppbostäder.

Ansökan/Rätt till bistånd

Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar, enligt gällande lagstiftning som är Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

Vad kan jag få hjälp med och hur söker jag om hjälp?

Kontakta biståndsenheten för vård, stöd och utredning.

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning
Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Telefontid
Mån-Fre 08.00-09.30

Telefax till biståndsenheten
0521-72 10 09
---------------------------Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: evalena.olausson@vanersborg.se

Områdesindelning
Biståndshandläggare

Övriga handläggare
Projekthandläggare IBIC Lifecare
Lena Gillberg
Telefon: 0521-72 12 65
E-post:
lena.gillberg@vanersborg.se

Administrativ handläggare
Marianne Dahlborg
Telefon: 0521-72 11 61
E-post:
marianne.dahlborg@vanersborg.se

Administratör
Camilla Prins
Tfn: 0521-72 24 07
E-post: camilla.prins@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

MER information

ANSÖKA OM STÖD
Ansök hos biståndsenheten (, 198.5 kB)
eller ring kommunens växel telefon 0521-72 10 00.