Hoppa till innehåll

Anhöriga och frivilliga

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser. För att du som anhörig ska få ett andrum och möjlighet till återhämtning och tänka på dig själv, i den många gånger tuffa vardag som du som anhörigvårdare har, kan du delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller komma till våra allmänna träffar. Personal från Anhörigstödet finns med i aktiviteterna.

Kommunen vill medverka till att underlätta för dem som vill göra en ideell insats som bidrar till social gemenskap, men också skingra ensamhet hos äldre. Vi samverkar med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte kommunens verksamhet och ansvar.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
VÅRD OCH OMSORG

Besöksadress:
Edsgatan 37, ingång från gården
462 30 Vänersborg

Anhörigsamordnare:
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut:
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska:
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

Frivilligsamordnare:
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDER

Anhörigsamordnare:
Elisabeth Hallblad
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
elisabeth.hallblad@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Kontaktperson
Sofie Spaanheden
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
sofie.spaanheden@vanersborg.se

MER information

Länkar till Facebooksidor:

Anhörigstödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Frivilligverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster