Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du möjlighet att delta i, eller ta del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet

För att stödja och underlätta situationen för den

anhörige kan den närstående ansöka om insatser

hos bistånds- eller färdtjänsthandläggaren för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Bokningsbar anhörigplats för planerad avlösning
 • Trygghetsplatser
 • Växelvårdsplatser
 • Trygghetslarm
 • Färdtjänst
 • Hemvård
 • Matdistribution

Vad skulle du som anhörig uppskatta som stöd från kommunen?

Skriv ett brev eller skicka ett e-post till anhörigstödet. Se kontaktuppgift.

Ansöka om stöd

Se under "Mer information".
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
VÅRD OCH OMSORG
  

Besöksadress:
Edsgatan 37, ingång från gården
462 30 Vänersborg

Anhörigsamordnare:
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut:
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska:
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se 

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Anhörigsamordnare:
Elisabeth Hallblad
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
elisabeth.hallblad@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef:
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Kontaktperson
Sofie Spaanheden
Telefon: 0521- 72 16 04
E-post:
sofie.spaanheden@vanersborg.se

Facebook

Text