Hoppa till innehåll

Äldreboende

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Olika former av särskilt boende

Särskilt beonde är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom dessa boenden finns personal dygnet runt.

Se vilka boenden som finns i Vänersborgs kommun under "Mer information".

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Särskilda boenden

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Boendesamordnare:
Eva-Lena Olausson

Telefon:
0521-72 12 23

E-post myndigheten:
evalena.olausson@vanersborg.se

MER information

Ansöka om stöd
Ansök hos biståndsenhetenöppnas i nytt fönster 
eller ring kommunens växel
0521-72 10 00.

Taxor och avgifter
Taxor och avgifteröppnas i nytt fönster

Informationsbroschyr
Informationsbroschyr om vård och omsorg i Vänersborgs kommun (, 3.8 MB)

Värdegrund äldreomsorg
Värdegrund, värdighetsgaranti


Övrigt
Matsedlar äldreboenden