Hoppa till innehåll

Björken

Björkens äldreboende

Mål och speciell inriktning

Vi vill att alla som kommer till Björken skall känna sig väl bemötta. Målsättningen är att den enskilde känner sig trygg och får en god omvårdnad utifrån behov och egna önskemål omgiven av en kompetent personal.
Björkens äldreboende består av fyra grupper med inriktning mot demenssjukdomar. En av grupperna består av 12 platser vilken har inriktning mot demenssjukdomar med mer omfattande vårdproblematik. (Psykogeriatrik).
På Björken finns det personal dygnet runt, en sjuksköterska arbetar dagtid.

Boendemiljö

Björken ligger vackert och centralt beläget i Hagaparken omgivet av parkområde med promenadvägar.   

Kost och måltider

Frukost tillagas på Björken. Lunch och kvällsmat kommer från Lindgårdens kök. Mellanmål och kaffe serveras under dagen vid olika tillfällen.

Aktivering och rehabilitering

Grunden för den enskildes aktivering och rehabilitering utformas i en genomförandeplan som upprättas med den boende eller anhörig strax efter inflyttningen på Björken. All aktivering och rehabilitering utgår från den enskildes behov och önskemål. En arbetsterapeut och fysioterapeut från Kommunrehab har kontinuerlig kontakt med enheten, dessutom har enheten aktivitetsombud.
På enheten förekommer fasta aktiviteter såsom högläsning, frågesport med fika, sittgympa samt filmvisning. En sommarfest för boende med anhöriga samt luciafest med besök av Vänersborgs lucia hör till stående inslag under året. Vi försöker också komma ut så mycket som möjligt där promenader och handling i staden är en uppskattad aktivitet för många boende.
Vi uppmärksammar årets högtider på olika sätt samt försöker förgylla de boendes födelsedagar.

Samverkan med boende och närstående

Närstående är alltid välkomna att hälsa på, enheten är bemannad med personal dygnet runt. På Björken finns ett brukarråd som består av boende, anhöriga eller gode män samt personal. Brukarrådet har protokollförda möten vår samt höst. Synpunkter på boendet kan framföras direkt till oss som personal eller på blankett "Synpunkter & Klagomål" som tillhandahålls på boendet.

Omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Vår sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag på dagtid. På kvällar och helger svara hemsjukvården för sjuksköterskeinsatser. Läkare kommer varje vecka till Björken.

Utvecklingsarbete

På Björken arbetar vi aktivt med att utveckla kontaktmannaskapet så att alla medarbetare är väl förtrogna med kontaktmannens ansvarsområde. Vi arbetar aktiv med bemötandefrågor och har en fastställd bemötandedeklaration som vi håller levande genom diskussioner på våra arbetsplatsträffar. Vi strävar efter att hela tiden höja kompetensen i förhållningssätt mot våra demenssjuka boende genom kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte på våra arbetsplatsträffar samt att arbeta med handlingsplaner. Arbetet med att utveckla aktiviteterna på boendet pågår där målsättningen är att skapa meningsfulla aktiviteter med hänsyn till var och ens förmåga och intresse.

Kvalitetsundersökningar

Vi deltar i ett antal kvalitativa undersökningar, såsom den nationella brukarundersökningen och Äldreguiden framtagna av Socialstyrelsen.

KONTAKT

Björken Norra avd. A och D
Enhetschef
Inger Petersson
Tfn: 0521-72 19 34
E-post: inger.petersson@vanersborg.se

Björken Södra avd. B och C
Enhetschef
Inger Petersson
Tfn: 0521-72 19 34
E-post: inger.petersson@vanersborg.se

Besöksadress:
Niklasbergsvägen 11

Telefon till sjuksköterska:
Avd A och C 0521-72 19 31
Avd B och D 0521-72 22 55

Telefon till Björken Norra:
Grupp A 0521-72 30 75
Grupp D 0521-72 30 78

Telefon till Björken Södra:
Grupp B 0521-72 30 76
Grupp C 0521-72 30 77

Telefax: 0521-127 58

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här