Hoppa till innehåll

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särkilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten.Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Demensboende Vargön

Demensboende Frändefors

Demensboende Brålanda

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson

Telefon:
0521-72 12 23

E-post myndigheten:
evalena.olausson@vanersborg.se

MER information

Ansöka om stöd
Ansök hos biståndsenheten
öppnas i nytt fönster
eller ring kommunens växel telefon
0521-72 10 00.