Hoppa till innehåll

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särkilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

I Vänersborgs kommun finns avdelningar för demensboende på:

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten.Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson

Telefon:
0521-72 12 23

E-post myndigheten:
evalena.olausson@vanersborg.se

MER information