Hoppa till innehåll

Gruppboende - äldreomsorg

Det finns olika former av särskilt boende och på ett gruppboende bor 6-14 boende per enhet. Storleken på lägenheten varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan egna kokmöjligheter. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
Vänersborg

Boendesamordnare:
Eva-Lena Olausson

Telefon:
0521-72 12 23

E-post:
evalena.olausson@vanersborg.se