Hoppa till innehåll

Begravning

Vid dödsfall hänvisas till begravningsbyrå som väljs enskilt.

Om dödsboet saknar tillgångar och /eller försäkring för att täcka begravningskostnaderna kan man söka begravningshjälp.

Det är ett ekonomiskt bistånd som söks i samband med att dödsboanmälan upprättas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se