Hoppa till innehåll

Första kontakten - mottagare

Organisatoriskt finns två mottagningsfunktioner - en för barn-, ungdoms- och familjefrågor samt missbruk och en för försörjningsstöd (socialbidrag).
Mottagarna ansvarar för information om socialtjänstens individ- och familjeomsorg, allmän samhällsinformation och socialupplysning för besökande och per telefon.

Arbetet ska präglas av tillgänglighet och att man gemensamt fokuserar på möjligheter utifrån den enskildes behov.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare för familj- och missbruksfrågor:
Telefon: 0521-72 17 73,
72 17 26

Informatör: försörjningsstöd (socialbidrag)
Telefon: 0521-72 14 72

Telefontid:
mån-tors:      8.30 -  9.30
                   10.00 - 11.45
                   13.15 - 16.00
            
fredag:         8.30 -   9.30
                   10.00 - 11.45
                   13.15 - 15.00
Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se