Hoppa till innehåll

Besparingsstiftelsen

Kommunstyrelsen förvaltar och beslutar om utdelning av bidrag från Besparingsstiftelsen, vilken i sin tur erhåller den årliga avkastningen från Johan Adolf Andersohns Donationsstiftelse och Johanna Andersohns Minnesstiftelse.

Stiftelsen har som ändamål att stödja ”allmännyttiga företag och inrättningar, hvilka böra i första rummet afse det uppväxandet slägtets danande till goda och nyttiga samhällsmedlemmar äfvensom den arbetande klassens höjande i sedligt och moraliskt hänseende; men i övrigt öfverlämnas till Herrar Stadsfullmäktiges pröfning”.

Ansökan om bidrag från Besparingsstiftelsen skall vara kommunen tillhanda senast den 31 maj varje år.

AnsökningsblankettWord (word, 68 kB)

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; kommunstyrelsen, enbart i syfte att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommunjurist
Pernilla Bertilsson

Telefon:
0521-72 23 95

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se