Hoppa till innehåll

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter eller sammanslutningar av alkoholskadade personer (ex. länkförening).

Sökande ska vara bosatt i och förening ska vara verksam i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden januari till april och utdelning sker en gång per år i maj.

Särskild blankett krävs. Du kan antingen fylla i blanketten direkt från vår hemsida här nedan, hämta den i kommunhusets reception eller beställa  på telefon 0521-72 13 14. 

Sista ansökningsdag är 30 april.

Ansökningsblankett Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse (, 331.9 kB)

 

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; socialnämnden, enbart i syfte att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
Genom att lämna in ansökan godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter www.vanersborg.se/personuppgifterKONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 14 60

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se