Hoppa till innehåll

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Några vanliga frågor om ekonomiskt bistånd


Får jag ha tillgångar?

Nej, tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, fonder, aktier, eget företag, och/eller andra tillgångar i Sverige - eller i annat land - kan påverka din rätt till bistånd. Även innehav av fastighet/bostadsrätt samt fordon kan påverka beslutet om din rätt till bistånd.

Undantag kan finnas om exempelvis bilen är nödvändig för att du ska klara av ditt arbete. Du behöver inte heller inte sälja din fastighet/ bostadsrätt om du söker ekonomiskt bistånd för en kort period. Beslut om undantag fattas efter en individuell prövning.

Vad gör jag om jag har skulder?​

Ekonomiskt bistånd beviljas inte för att betala lån eller andra skulder. Däremot erbjuder kommunen budget- och skuldrådgivning, där kan du få hjälp och stöd med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis och anpassas efter dina behov.

Kan jag få bistånd i väntan på sjukpenning eller pension?

Ja, du kan få ett förskott på eventuellt kommande ersättning, när din sjukpenning eller pension sedan kommer igång blir du återbetalningsskyldig det belopp som du fått i förskott som bistånd från kommunen.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är långtidssjukskriven?

Ja, om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag som studerar få ekonomiskt bistånd?

Nej, du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Undantag finns för de som läser SFI, Svenska För Invandrare, som inte har möjlighet att få studiestöd.

Kan jag som är arbetslös få ekonomiskt bistånd?

Ja, men du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Informatör - försörjningsstöd (socialbidrag)
0521-72 14 72

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se