Hoppa till innehåll

Adoption

Vi ansvarar för alla utredningar som gäller adoption av utländska barn, de barn som är aktuella för internationell adoption är i de flesta fall föräldralösa eller övergivna. Vid utredningen är det barnets intressen som tas tillvara; alltså letar vi inte barn till föräldrar - utan föräldrar till barn.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget, barnet får samma rättigheter som om det vore ditt biologiska barn. För att ett par ska kunna göra en gemensam adoption måste de vara gifta eller registrerade partners. Det behövs även ett medgivande från Socialnämnden i Vänersborgs kommun. En förutsättning för att få ett medgivande är att du deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Vi hänvisar till Folkuniversitetet i Göteborg för föräldrautbildningen. Föräldrautbildningen är avgiftsbelagd, se Folkuniversitetets hemsida för aktuella uppgifter, medan kontakten med Familjerätten är kostnadsfri.

När du genomgått föräldrautbildningen och skickat in din ansökan inleds en utredning som alltid innehåller uppgifter om dina personliga egenskaper, dina sociala förhållanden och nätverk samt din hälsa. Under utredningen kommer du att bli intervjuad av oss på Familjerätten, vi kommer att göra hembesök samt att träffa ditt närmaste nätverk.

Vår uppgift är att försäkra oss om att du har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden. För att få adoptera ska du ha fyllt 25 år men inte fyllt 43 år vid ansökningstillfället.

När utredningen är klar får du möjlighet att läsa igenom den, vi kommer även att träffa dig för att uppmärksamma dig på de styrkor och sårbarheter som kan vara viktiga att tänka på inför ditt kommande föräldraskap.

På Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Familjerätten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
0521-72 14 89, 72 14 47,
72 14 81, säkrast mellan       kl. 08.30-09.30

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se