Hoppa till innehåll

Faderskap

Ni som har fått barn och inte är gifta ska fastställa faderskap/föräldraskap hos oss på Familjerätten. Cirka två veckor efter att barnet fötts skickar vi ett brev där vi ber er kontakta oss för tidsbokning.

När ni som föräldrar skrivit på de handlingar som krävs anmäler vi den andre förälderns namn till Skatteverket. Vill ni ha gemensam vårdnad anmäler ni det vid samma tillfälle, om ni inte anmäler att ni vill ha gemensam vårdnad tillfaller den automatiskt mamman. När den andre förälderns namn har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Föräldraskap kan fastställas för barn till samkönade par som fått barn genom assisterad befruktning. Mer information om vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap finns på Socialstyrelsens hemsida.

Om ni vill fastställa faderskap/föräldraskap före barnets födelse tar ni kontakt med oss.

Jämställdhetsbonus

För att ni ska kunna ta del av jämställdhetsbonusen måste ni ha anmält gemensam vårdnad om barnet. På Försäkringskassans hemsida kan ni läsa om vilka regler som gäller.

Har ni ytterligare frågor om faderskaps- eller föräldraskapsärenden är ni välkomna att kontakta oss på Familjerätten.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Familjerätten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
0521-72 14 89, 72 14 47,
72 14 81, säkrast mellan        kl. 08.30-09.30

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information