Hoppa till innehåll

Korttidsverksamhet

Länkar:
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (Omsorg om funktionshindrade)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (Omsorg om funktionshindrade)
Avlösarservice i hemmet (Omsorg om funktionshindrade)
Stödfamilj

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se