Hoppa till innehåll

Lättläst
Omsorg om funktionshindrade

En hand med jordglob med ett växande träd

Informationen i länkarna som du hittar till vänster är skriven med en enklare svenska. Men informationen är den samma som i de övriga länkarna.

Om du har funktionshinder så kan du få hjälp.
Du kan söka personlig assistans, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdomar äldre än 12 år,
bostad med särskild service för både barn och vuxna
och daglig verksamhet för vuxna.

Du kan söka personlig assistans, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdomar äldre än 12 år,
bostad med särskild service för både barn och vuxna
och daglig verksamhet för vuxna.

Här finns vi:
Omsorg om funktionshindrade
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg

Telefonnummer 0521-72 10 00
Faxnummer 0521-72 14 60
E-post social@vanersborg.se
 
Så här söker du hjälp


KONTAKT

Omsorg om funktionhindrade
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kommunväxel:
0521-72 10 00

Besöksadress:
Kungsgatan 15
(Folkets hus)
vån 3 och 4

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se