Hoppa till innehåll

Vem kontaktar du?

För att du ska få rätt till stöd är du välkommen att vända dig med din ansökan till någon av våra handläggare.

Vill du ha kontakt med en LSS/socialpsykiatrihandläggare?Uppdelning per handläggare är vilken dag i månaden du är född. Se nedan hur du hittar kontaktuppgifter till rätt handläggare.

Födelsesiffra 1 - 5

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Sofia Brunberg Karlsson
Telefon: 0521-72 11 52
E-post: sofia.karlsson01@vanersborg.se

Födelsesiffra 6 - 10

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Yvonne Karlsson
Telefon: 0521-72 21 82
E-post: yvonne.karlsson@vanersborg.se

Födelsesiffra 11 - 15

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Marie Lundqvist
Telefon: 0521-72 10 70
E-post: marie.lundqvist@vanersborg.se

Födelsesiffra 16 - 20

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Annica Stenbäck
Telefon: 0521-72 24 07
E-post: annica.stenback@vanersborg.se

Födelsesiffra 21 - 25

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Per Faxér
Telefon: 0521-72 21 94
E-post: per.faxer@vanersborg.se

Födelsesiffra 26 - 31

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Jessica Gustafsson
Telefon: 0521-72 13 08
E-post: jessica.gustafsson@vanersborg.se

1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare
Majvor Hägg Jigfelt
Telefon: 0521-72 24 94
E-post: majvor.hagg.jigfelt@vanersborg.se

 

Färdtjänst

Behöver du ansöka om färdtjänst kontaktar du färdtjänsthandläggaren.

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Kontakt med handläggare:
Se information mitt på sidan.

VERKSAMHETSANSVARIG
Ewa Peterson
Telefon: 0521- 72 21 33
E-post: ewa.peterson@vanersborg.se

MER information

Ansökningsblanketter
SoL, LSS, Färdjänst

Lagen om LSS (, 210.7 kB)