Hoppa till innehåll

Hemsjukvård

En person får blodtrycket taget

Vad innebär hemsjukvård?

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor med olika specialkompetenser som bedriver varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara omläggningar av sår, blodprov, injektioner med mera. Även mer avancerade insatser kan utföras.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet påkallas av läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Om man blir inskriven i hemsjukvården så gör kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter (sjukgymnaster) en bedömning av omfattningen på insatserna utifrån den bedömning som läkare har gjort. Tillsammans med den enskilde, och eventuellt någon anhörig, planeras insatserna. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas en hälso- och sjukvårdsjournal.

Alla invånare i Vänersborgs kommun, oavsett ålder, kan få hemsjukvård om behov föreligger.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Avgift

Enligt beslut i socialnämnden utgår en hemsjukvårdsavgift.

Trygghet

För din trygghet kan all personal legitimera sig.

Värdegrund och värdighetsgaranti

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamheter samt en värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen. Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och  fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Schematisk bild

KONTAKT

Hemsjukvård centrum, psykiatri, omsorg om funktionshinder
Enhetschef
Sofia Gustafsson
0521-72 25 57
sofia.gustafsson@vanersborg.se

Kvällspatrull, nattpatrull och Niklasberg
Enhetschef
Anette Lagerbäck
0521-72 22 19
anette.lagerback@vanersborg.se

Solängen, Vargön, Frändefors och Brålanda
Enhetschef
Maria Åberg
0521-72 23 26
maria.aberg@vanersborg.se

Undersköterskor nattpatrullen
kan kontaktas via kommunens larmmottagning

Mer information