Hoppa till innehåll

Hjälp och insatser - Biståndsenheten

Till biståndsenheten för Vård, stöd och utredning vänder du dig när du är i behov av stöd i din vardag. Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser Vård, stöd och utredning kan bistå med och hur du gör en ansökan.

Så här kontaktar du biståndsenheten

Om du behöver stöd, ring biståndsenhetens mottagningstelefon på telefontid vardagar kl. 08.30-09.30. Efter överenskommelse kommer en handläggare för ditt område att senare ringa upp dig. Möjlighet finns även att skicka e-post direkt till berörd handläggare (se under kontakt).

Önskar du få kontakt med biståndsenheten efter telefontidens slut är du välkommen att ringa kommunens växel tel. 0521-72 10 00, som sedan meddelar handläggaren att ta kontakt med dig.

Du kan ansöka om följande tjänster inom hemtjänsten

Stöd i hemmet

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, t ex:

  • Måltider/Matdistribution
  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Trygghetslarm
  • Promenad
  • Avlösning för anhörig
  • Personlig omvårdnad

Övriga tjänster du kan ansöka om inom äldreomsorgen

Dagverksamhet

Dagverksamheten är anpassad för dig som har nedsatt fysisk, och/eller psykisk hälsa och som av egen kraft inte kan ta dig ut i samhället och naturligt uppsöka andra träffpunkter.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse på särskilt boende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller som mobilisering/återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

Bostad i särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. De särskilda boendena är utformade som servicehus eller gruppbostäder. 

Ansökan/rätt till bistånd

Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar, enligt gällande lagstiftning som är Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

Beslut

Beslut om insatser får du skriftligt. Beslutet är oftast tidsbegränsat. Har du fått avslag på din ansökan kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Om du önskar kan din handläggare hjälpa dig med överklagan.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?

Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende.

När får du din hjälp?

Beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad kan det dröja från en vecka upp till max 3 månader innan du får din hjälp.
Om du ska ha trygghetslarm blir du kontaktad av den som ska installera larmet åt dig.

Avgifter

Avgifter för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Stöd och hjälp vid semestervistelse i annan kommun

Blankett används av biståndshandläggare i den kommun där semestervistelse kommer att ske. 

God man och förvaltare

Information om god man och förvaltare, se länk till överförmyndarnämndens hemsida.

Värdegrund och värdighetsgaranti

I Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för vård och omsorg. Även en värdighetsgaranti för biståndshandläggare på biståndsenheten inom vård och omsorg finns framtagen.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post: bistand@vanersborg.se

Telefax
0521-72 10 09

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Telefontid
Mån-Fre 08.30-09.30
Övrig tid via e-post.

Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: evalena.olausson@vanersborg.se

----------------------------------------

KONTAKT MED
Biståndshandläggare

----------------------------------------

KONTAKT MED
1:e
socialsekreterare
äldreomsorg
Elvy Larsson
Telefon: 0521-72 21 20
E-post: elvy.larsson@vanersborg.se

Övriga handläggare
Administrativ handläggare
Marianne Dahlborg
Telefon: 0521-72 11 61
E-post:
marianne.dahlborg@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Hitta direkt - E-tjänster och blanketter

Välj Omsorg & hjälp - Ansökan om bistånd

MER information

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här