Hoppa till innehåll

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare, i andra hand kontakta Närhälsan/rehabmottagning på telefon 010-441 62 50.

Kommunrehab

Är du inskriven i hemsjukvården och/ eller har frågor kring hjälpmedel eller rehabilitering kan du även se vidare information under Kommunrehab, Vänersborgs kommuns enhet för rehabilitering.

Kommunrehab ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Arbetsterapeuten utreder och bedömer behovet av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och skriver intyg till kommunen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se