Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare, i andra hand kontakta någon av Primärvårdsrehabiliteringarnalänk till annan webbplats.

Kommunrehab

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård och/eller har frågor kring hjälpmedel eller rehabilitering kan du även se vidare information under Kommunrehab, Vänersborgs kommuns enhet för rehabilitering.

Kommunrehab ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Se under "Mer information".

KONTAKT

Enhetschef
Catarina Jakobsson

Telefon
0521- 72 13 93

E-post
catarina.jakobsson@vanersborg.se

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20B

Postadress
462 35 Vänersborg

Administration
0521- 72 13 27

Telefax
0521- 72 19 63