Hoppa till innehåll

Kommunrehab

Hjälpmedel från Kommunrehab

Kommunens enhet för rehabilitering

Kommunrehab erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i hemsjukvården eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Rehabiliteringsinsatser kan ske i det egna hemmet, på det särskilda boendet eller i samband med vistelse på biståndsbedömd dagverksamhet.

Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet. Legitimerad arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut gör bedömning av din aktivitets- och funktionsförmåga och sätter sedan mål och delmål tillsammans med dig för hur rehabiliteringsåtgärder ska ske i vardagen.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att underlätta de dagliga aktiviteterna i vardagen. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Om du vill veta mer om hjälpmedel kan du vända dig till Kommunrehab.

Bostadsanpassning

För personer med funktionsnedsättning finns det möjlighet att söka bidrag för anpassning av sin bostad. Legitimerad arbetsterapeut utreder och bedömer behov av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och kan skriva intyg. Se ytterligare information om bostadsanpassningsbidrag.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering innebär rehabilitering i det egna hemmet, i syfte att ge ökad självständighet och livskvalitet för att möjliggöra ett kvarboende. Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som behöver fortsatt träning i hemmet efter en sjukhusvistelse eller behöver stöd för att klara dina aktiviteter i vardagen.  

Värdegrund och värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar inom hälso- och sjukvård i socialförvaltningen i Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Enhetschef
Catarina Jakobsson

Telefon
0521- 72 13 93

E-post
catarina.jakobsson@vanersborg.se

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20 B

Postadress
462 35 Vänersborg

Administration
0521- 72 13 27

Telefax
0521- 72 19 63

Mer information