Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Vad är kommunens ansvar för asylboende och asylsökande?

Kommunens åtagande är att inom kort kunna bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga. SFI (Svenska för invandrare) för de individer som fått permanent uppehållstillstånd.

Hur integreras de asylboende på Restad Gård

Kommunen har regelbundna avstämningsmöten tillsammans med frivilligorganisationer, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Vilka kostnader medför asylsökande för kommunen?

Migrationsverket står för merkostnaden som kommunen får för asylsökande barn i skolan. Kommunen kan återsöka 3 500kr per månad som ersättning för SFI (Svenska för invandrare) för de som har fått permanent uppehållstillstånd och fortfarande bor på Restad Gård..

Kommer de asylsökande att bo kvar i Vänersborg?

När den asylsökande får ett beslut att få stanna i Sverige kommer Arbetsförmedlingen att göra en kartläggning av individens förutsättningar i förhållande till den kunskap, prestationsförmåga och arbetsförmåga han/hon har med sig. Efter att kartläggningen är gjord försöker Arbetsförmedlingen finna en kommunplats i Sverige som passar individen/familjen.

Hur lång tid tar det för en asylsökande att få besked från Migrationsverket om han/hon får stanna i Sverige?

Migrationsverkets ambition är att den asylsökande ska få sitt beslut inom 3-6 månader. Just nu är dock trycket så hårt att det tar upp emot ett helt år.

Vilka nationaliteter finns på asylboendet på Restad Gård?

Av dem som bor på asylboendet är cirka 50-60 % att vara från Syrien. Vilka som bor på det tillfälliga asylboendet kan variera över tid beroende på händelser i vår omvärld.

Hur många asylsökande finns på asylboendet på Restad Gård. Kan det bli fler?

I maj 2016 bor det 1 200 personer på Restad Gård och i Vargön bor det 60 personer.

Vilken skola går de asylsökande barnen i?

De flesta av barnen går på Kumlienskolan som ligger på Restad Gård.
Kontakt till Kumlienskolan

Ordnas det några aktiviteter för de asylsökande?

Det anordnas redan en rad aktiviteter på Restad Gård. I översikten hittar du kontaktuppgifter till de olika aktiviteterna. En lista över aktiviteterna hittar du I högerkolumnen under rubriken "Mer information" på den här sidan.

Vad får de asylsökande för ekonomisk ersättning?

Ersättning

Om du inte kan få arbete eller av någon anledning saknar pengar kan du ansöka om dagersättning. På de anläggningar där fri mat ingår är ersättningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Ersättning som ska räcka till matinköp

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
  • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
  • 43 kr/dag för barn 4-10 år
  • 50 kr/dag för barn 11-17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Förutom mat ska ersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygien- artiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Bostadsersättning

Har du blivit erbjuden eller fått ett arbete, kan du ansöka om bostadsersättning.
Det gäller om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder. Bostadsersättningen är:

  • 850 kr/månad för familjer
  • 350 kr/månad för ensamstående

Vad händer om en asylsökande blir sjuk?

Som asylsökande har du rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är landstinget som beslutar om den vård du kan få.
Du har också rätt till förlossningsvård, förebyggande barna- och mödravård samt vård enligt den svenska smittskyddslagen.
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som barn bosatta i Sverige. Det är landstinget som ansvarar för vården.

Har du fler frågor kring asylboendet?

Kontaktuppgifter hittar du på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster