Hoppa till innehåll

Nyanländ i Vänersborg

Vänersborgs kommun skall enligt den nya bosättningslag (2016:38) som trädde i kraft den 1 mars 2016 ta emot 10 flyktingar på anvisning av Migrationsverket under år 2016 och 10 flyktingar under år 2017. Till detta kommer även nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen och de ensamkommande barn som beviljas tillstånd.

Hur många nyanlända varje kommun skall ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

Flyktingmottagningen inom Sektionen för Nyanlända har som uppdrag att i samband med mottagande av nyanlända vara en sluss och ett välkomnande till den service inom de olika förvaltningarna som kommunen har att erbjuda sina invånare.

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar i kraft. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen (AF) har det övergripande ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år som anvisas till kommunen. AF har även ansvar för de personer som på egen hand bosätter sig i kommunen och som omfattas av den s.k etableringsreformen. En etableringsplan upprättas av AF för den nyanlända och i normalfallet skall den bestå av heltidsaktiviteter
motsvarande 40 timmar per vecka.

Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som nyanländ till Sverige. Här hittar du även information om Vänersborgs kommun.

Se även länkar nedan till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Migrationsverket.

KONTAKT

ASI-Integration
Flyktingmottagande
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 2 B

Telefon, receptionen:
0521-72 25 75

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se