Hoppa till innehåll

Sjukresor

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning skall du ringa till Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90, samtalet är gratis.

Du som har tillstånd att använda färdtjänst betalar 60 kronor när du gör en sjukresa. Vid beställning av sjukresa kommer du därför att tillfrågas om du har färdtjänsttillstånd.

Beställning av resa skall göras senast 60 minuter före planerad avresetid. Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma, då resorna samordnas efter lämplighet.
Vid prioritering av resorna kommer det i första hand att ske en prioritering så att vissa resor där fastställd tid är utsatt, som resor till sjukvård och till ett arbete kommer i första hand. Om du sedan skulle behöva avbeställa resan, så gör du det utan kostnad.

KONTAKT

Regionens Hus
Sjukresekontoret

Besöksadress:
Östergatan 1
462 33 Vänersborg

Sjukresehandläggare:
010-47 32 100