Hoppa till innehåll

Social service (teckenspråk)

Social service öppnas i nytt fönster  (film på teckenspråk, filstorlek 4,5 mb, nytt fönster)

Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.
 
Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.
 
Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom fem områden:
- Vård, stöd och utredning
- Vård och omsorg
- Omsorg om funktionshindrade
- Individ- och familjeomsorg
- Arbete, sysselsättning, integration 

Dessutom finns biståndshandläggare som gör utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Stöd av kommunen (teckenspråk)

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post: bistand@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 10 09