Hoppa till innehåll

Trygg och säker

 Vänersborgs kommun har ett viktigt ansvar när det kommer till arbetet med frågor som rör trygghet, säkerhet och krisberedskap. Kommunen värnar om att du som bor eller vistas i kommunen ska kunna känna dig trygg och säker samt för att grundläggande samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas även under samhällsstörningar eller särskilda och extraordinära händelser.

Det kommunala säkerhetsarbetet innefattar:

  • Krisberedskap och krishantering: Hur vi ska lösa en kris inom vår kommun och närområde.
  • Brandsäkerhetsarbete: Hur vi skyddar människor, egendom och miljö från bränder.
  • Skade- och brottsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet brott och skador på kommunal egendom.
  • Hot- och våldsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet hot- och våldssituationer inom kommunen.

Säkerhetsarbetet sker i samverkan med andra kommuner, kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter och organisationer som till exempel: Länsstyrelsen, polisen, Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer om det säkerhetsarbete som görs inom kommunen?
Till vänster kan du navigera till de olika områdena

Vid behov av akut hjälp som vid olyckor, ring sos alarm på telefonnummer 112.

KONTAKT

Säkerhetssamordnare
Nina Ström

Telefon:
0521 72 14 52

E-post:
nina.strom@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Caroline Arvaker

Telefon:
0521 72 11 63

E-post:
caroline.arvaker@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29