Hoppa till innehåll

Unga brottsoffer

Enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 11 § ska socialnämnden verka för att den som har varit utsatt för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

I Vänersborg är det fältsekreterare som ger stöd och hjälp till unga brottsoffer 15-19 år. Stödet omfattar också den unges föräldrar/ vårdnadshavare om den unge är under 18 år.

Fältsekreterarna samverkar med Bojen, brottsofferjouren i Vänersborg.

Brottsofferjouren i Vänersborg
Österg. 1,
462 33 VÄNERSBORG  
0521-147 17

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kyrkogatan 23

Telefon:
0521-72 13 07

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Mer information