Hoppa till innehåll

Våld i nära relationer - barn

Barn som varit vittne till eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur barnet mår. För att hjälpa dessa barn finns en speciell metod som kallas "Trappan-modellen" och är utarbetad av Rädda Barnen. Familjebehandlare arbetar med modellen. Stödet för barnen är kostnadsfritt.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj/missbruk
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information