Hoppa till innehåll

Våld i nära relationer - män

Kriscentrum för män

Via avtal med Trollhättans stad erbjuds män från Vänersborg möjlighet till samtal och rådgivning kring utagerande och aggressivt beteende. Vid Kriscentrum för män kan du genom samtal försöka hitta realistiska lösningar och vägar till förändring.

Kriscentrum för män - ring 0520-49 58 58 och lämna meddelande på telefonsvararen. Var noga med att lämna namn och telefonnummer. Telefonsvararen avlyssnas dagligen och du blir uppringd och får erbjudande om tid inom en vecka.

Manligt nätverk


Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg (s) och Bo Carlsson (c) tog 2005 ett gemensamt initiativ till bildandet av ett manligt nätverk i Vänersborg. Nätverket går under namnet "För kvinnofrid och mot mäns våld mot kvinnor".

Nätverket är öppet för alla goda manliga krafter som ställer upp på innebörden i vårt namn "För kvinnofrid och mot mäns våld mot kvinnor".

Vill du vara med i vårt nätverk, kontakta gärna någon av oss i arbetsgruppen:

Dan Nyberg, e-post: dan.nyberg@telia.com
Bo Carlsson, e-post: bo.carlsson@vanersborg.se
Tomas Hallqvist, e-post: tomas.hallqvist@vgregion.se

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - Familj/missbruk
Telefontid: 8.30-9.30
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se