Omsorg & hjälp

Bilder Omsorg & hjälp
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

KONTAKT

Socialförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Socialchef:
Karin Hallberg

Telefon:
0521-72 14 71

E-post:
karin.hallberg@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 14 60


E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se